Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. opentuinennet.nl en de beheerders er van zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan opentuinennet.nl worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Opentuinennet.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van opentuinennet.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website van opentuinennet.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op opentuinennet.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van opentuinennet.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van opentuinennet.nl is verkregen.

Wij zetten op geen enkele wijze aan tot illegaal gebruik van producten die wij op opentuinennet.nl beschrijven. Wij raden u aan bij twijfel uw advocaat te raadplegen.

De informatie die door opentuinennet.nl wordt verstrekt via deze website, links naar of van andere websites, of door email of enige ander communicatiemiddel zijn strikt educatief en informatief. Deze informatie moet nooit worden beschouwd als een aanbeveling om tot bepaalde handelingen over te gaan. Het gebruik van deze informatie voor verboden activiteiten is geheel op eigen risico.

Opentuinennet.nl beweert op geen enkele wijze dat de informatie op deze website nauwkeurig, volledig en/of actueel is.

Deze website mag niet worden bezocht, getoond of anderszins worden bekeken in landen waar dit in strijd is met de wet of douanereglementen.